Arddangosfa / 20 Gorff – 30 Gorff 2022

More Than A Number yn WOMAD

Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi y bydd More Than A Number yn cael ei arddangos ar nifer o wahanol safleoedd yn Malmesbury yn rhan o’r 40fed gŵyl WOMAD 2022. Cafodd More Than A Number ei ddangos yn gyntaf yn ystod Gŵyl Diffusion y llynedd, ac mae’n dangos gwaith deuddeg artist o ddeg gwlad Affricanaidd, dan ofalaeth Cynthia MaiWa Sitei. Bydd y gwaith yn cael ei ddangos mewn tri safle gwahanol – Caerbladon, Llyfrgell Malmesbury a’r Abaty – ac mae’r arddangosfa’n rhedeg o 20 – 30 Gorffennaf, gyda digwyddiad lansio ar Ddydd Gwener 22 Gorffennaf, 5-7.30pm, yn cychwyn yn y Llyfrgell.

Gallwch weld rhagor o fanylion ar wefan Caerbladon yma, a gallwch ddarllen rhagor am yr arddangosfa isod.