Digwyddiad / 9 Medi 2023

Dathlu Arddangosfa a Lansio Llyfr

Hoffem eich gwahodd yn gynnes iawn i ymuno â ni am noson o ddathlu ein harddangosfa gyfredol You and I gan Jack Moyse, ddydd Sadwrn 9fed Medi.

Byddwn hefyd yn lansio’r gyntaf mewn cyfres o gyhoeddiadau sy’n canolbwyntio ar y fenter Ymyriadau: Ailosod Oriel, gyda lluniau o’r arddangosfa a thraethodau gan Jack Moyse a Karin Bareman. Wedi ei argraffu mewn argraffiad cyfyngedig o 100, dyma’r cyfle perffaith i gael gafael ar gopi.

Gallwch hefyd ddisgwyl setiau DJ gan Jack Moyse a’i ffrindiau, a danteithion hen ffasiwn, gwin a chwrw (byddwn yn hapus iawn i dderbyn rhoddion).