Digwyddiad / 13 Gorff 2023

Sgwrs Chris Fairweather

Chris Fairweather

Ar Ddydd Iau 13 Gorffennaf o 6.30pm mae’n bleser mawr gennym gynnal ail sgwrs ag artist mewn cydweithrediad â’r arddangosfa Assignments 23. Yn ymuno â ni bydd y ffotograffydd arobryn sy’n aelod o BPPA, Chris Fairweather.

Mae Chris yn ffotograffydd staff a Phennaeth Datblygiad Lluniau a Fideo yn yr Huw Evans Picture Agency, sef yr asiantaeth ffotograffiaeth fwyaf blaenllaw yng Nghymru. Pan orffennodd yr ysgol, dechreuodd ar ei daith broffesiynol yn yr ardal y mae’n hanu ohoni yn Swydd Gaerloyw, gan weithio i’r asiantaeth Thousand Word Media. Am ei fod eisiau tyfu ymhellach, mentrodd draw i Leeds lle cymerodd rôl ffotograffydd yn Ross Parry News & Picture Agency.

Yn 2013, symudodd Chris i Gaerdydd, dinas sydd wedi dod yn gynfas i’w straeon ffotograffig. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi dangos amrywiol agweddau o fywyd yn Ne Cymru, digwyddiadau fel Cystadlaethau Cwpan Rygbi’r Byd, ymweliadau gan aelodau o’r teulu brenhinol, straeon newyddion sy’n torri, ac amrywiol brosiectau masnachol. Mae eleni – 2023 – yn garreg filltir arwyddocaol, sef degawd ers i Chris ymgartrefu yn Ne Cymru. Yn ystod y digwyddiad hwn bydd yn rhannu atgofion ac yn arddangos ei hoff luniau, gan ddarlunio hanfodion taith wych ei fywyd yng Nghymru.

Archebwch eich tocyn am ddim drwy Eventbrite.

Proffil Artist

Portread o Chris Fairweather

Chris Fairweather

Mae Chris yn ffotograffydd staff a Phennaeth Datblygiad Lluniau a Fideo yn yr Huw Evans Picture Agency, sef yr asiantaeth ffotograffiaeth fwyaf blaenllaw yng Nghymru. Pan orffennodd yr ysgol, dechreuodd ar ei daith broffesiynol yn yr ardal y mae’n hanu ohoni yn Swydd Gaerloyw, gan weithio i’r asiantaeth Thousand Word Media. Am ei fod eisiau tyfu ymhellach, mentrodd draw i Leeds lle cymerodd rôl ffotograffydd yn Ross Parry News & Picture Agency.

Yn 2013, symudodd Chris i Gaerdydd, dinas sydd wedi dod yn gynfas i’w straeon ffotograffig. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi dangos amrywiol agweddau o fywyd yn Ne Cymru, digwyddiadau fel Cystadlaethau Cwpan Rygbi’r Byd, ymweliadau gan aelodau o’r teulu brenhinol, straeon newyddion sy’n torri, ac amrywiol brosiectau masnachol.