Digwyddiad / 6 Rhag 2022

Dydd Mawrth Te a Theisen

Bydd sesiwn nesaf Dydd Mawrth Te a Theisen ar 8 Tachwedd, felly gallwch fwynhau Ffocws ar yr un pryd. Bydd y staff wrth law, fel y maent bob tro, i’ch croesawu ac i siarad â chi am beth o’r gwaith yn yr arddangosfa,

Ymunwch â ni ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis yn ein horiel hyfryd i fwynhau sgwrs gyfeillgar dros ddiod boeth a chacen. Byddwn yn agored rhwng 11am a 1pm gyda staff wrth law i’ch cyfarch ac i ddweud rhagor wrthych am yr arddangosfeydd a ddangoswn.

Byddwn wrth ein boddau’n eich gweld chi yno i sgwrsio dros goffi a chacen.

Croeso i bawb.

Am ddim i bawb.