Digwyddiad / 3 Awst 2023

Diwrnod Gosod Agored

Am y tro cyntaf yn Ffotogallery, rydym yn gwahodd aelodau’r cyhoedd i ymweld â’r oriel tra bo’r arddangosfa’n cael ei gosod, rhwng 12 a 7pm ar Ddydd Iau 3 Awst. Bydd ymwelwyr yn gallu rhyngweithio â’r artist a staff Ffotogallery o oriel wylio, felly dyma’r cyfle perffaith i chi ddysgu rhagor am y broses dechnegol a churadurol o osod arddangosfa,

Mae’r arddangosfa’n dangos gwaith yr artist a ffotograffydd o Abertawe, Jack Moyse. Bydd enghreifftiau o brosiect Jack What it’s like (being me) yn cael eu dangos drwy gydol mis Awst, ochr yn ochr â gwaith newydd a rhaglen o ddigwyddiadau a darnau perfformio.

Bydd yr oriel yn agored fel arfer o Ddydd Gwener 4 Awst hyd ddydd Sadwrn 9 Medi. Oriau agor arferol ein horiel yw Dydd Mercher – Dydd Sadwrn, 12 – 5pm.